Formulář pro odstoupení od smlouvy


(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod: www.prazirnalunga.cz

Společnost: Pražírna Lunga

Se sídlem: J. Baráka 452, Bzenec 696 81

IČ: 10977481

E-mailová adresa: info@prazirnalunga.cz

Telefonní číslo: +420 774 023 343


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

• Datum objednání ............... /datum obdržení ..................

• Číslo objednávky: ..........................

• Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem .................................................

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) .....................................................

• Jméno a příjmení spotřebitele: ..................................................................

• Adresa spotřebitele: .............................................................................................

• Email: ..............................................................................................................................

• Telefon: ...........................................................................................................................

V ....................... , Dne ...................................

(podpis)

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele